Nowmanaهمزمان با افتتاح دومین نمایشگاه گروه فرهنگی هنری نومانا از برگزیدگان فراخوان عشق از نگاه هنر ایرانی تقدیر به عمل آمد.

در این برنامه که دوشنبه 9 اردیبهشت ماه با حضور اساتید حمید عجمی، اونیش امین الهی، محمد اردلانی، مهدی محمدی و جمعی از هنرمندان در فرهنگ سرای رسانه برگزار شد ضمن اهدای لوح به مجید شاه بداغی و سعید رضاخانی، مجموعه آثار جناب آقای مجید حقیقی به عنوان برگزیده ی نخست، جناب آقای مازیار زند به عنوان برگزیده ی دوم و همچنین مجموعه آثار جناب آقای پژمان حق جو به عنوان برگزیده ی سوم معرفی گردیده و با اهدای لوح و تندیس مورد تقدیر قرار گرفتند.
در این مراسم همچنین از مرتضی مهدی زاده، کورش یزدانی و نیما علیزاده برای یاری در برگزاری نمایشگاه عشق از نگاه هنرمندان ایرانی تقدیر به عمل آمد.
نومانا امیدوار است با برگزاری چنین رویداد هایی جای خالی هنر ایرانی روی لباس را یادآوری کرده و طرح هایی برای آن به جامعه معرفی نماید.