کتابسیاهتعداد زیادی از داوران و همکاران پروژه «کتاب سیاه» انصراف خود را از حضور در این پروژه اعلام کردند. 


به نقل از مجله ی الکترونیکی رنگ، متن این انصراف یه شرح ذیل است:
برای آگاهی طراحانی که آثارشان را برای کتاب سیاه فرستاده اند اعلام می داریم که به دلیل رعایت نکردن استاندارد ها و موازینِ معمول، هیچگونه مسئولیتی، اعم از داوری یا ویرایش این کتاب را نمی پذیریم وبا آن همکاری نمی کنیم.
آیدین آغداشلو
فرزاد ادیبی
محمد اردلانی
صادق بریرانی
پریسا تشکری
ابراهیم حقیقی
مهدی سعیدی
قباد شیوا
رضا عابدینی
مسعود نجابتی
http://www.rangmagazine.com/?type=dynamic&lang=1&id=2701

اینجانب محمد اردلانی نیز با توجه به اینکه کتاب سیاه پس از به بار آوردن افتضاح خرداد ماه سال گذشته در فراخوان و نمایشگاه صلح، یک بار دیگر ثابت کرد که به انجام کارهایی خارج از قواعد حرفه ای اصرار دارد و تمام تلاش های بنده و دیگر دوستان را برای رسیدن به یک حرکت خوب و ماندگار با رفتارهای غیر حرفه ای زیر پا گذاشت، لذا ضمن اعلام رسمی انصراف خود از داوری این رویداد از تمام دوستانی که احترامشان به حقیر باعث حضورشان در فراخوان کتابسیاه شده بود عمیقا پوزش می خواهم و امیدوارم روزهای بهتری برای هنرهای تجسمی کشورمان پیش رو باشد.